Regulamin serwisu  Treści zamieszczane w serwisie sk8erboy.pl

 1. Założenie konta w serwisie jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.
 2. Korzystanie z podstawowych usług serwisu sk8erboy.pl jest bezpłatne.
 3. Dostęp do zdjęć na profilach oraz kontakt z innymi użytkownikami możliwy jest po zalogowaniu się na swoj profil użytkownika.
 4. Administracja nie ingeruje w treść wiadomości i komentarzy.
 5. Administracja ma prawo do usuwania treści, gdy są niezgodne z prawem, działają na szkodę serwisu oraz naruszających dobre obyczaje.
 6. Administracja loguje każdy dostęp do serwisu i wszelkie naruszenia będą zgłaszane organom ścigania z którymi współpracuje serwis.
 7. Nagminne łamanie Regulaminu będzie skutkowało usunięciem profilu użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do serwisu. 8. Profile użytkowników

 9. Profil zakładany jest bezpośrednio i automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Informacje niezbędne do aktywacji i korzystania z profilu dostępne są w liście aktywacyjnym.
 10. Profile, które nie wykazują jakiejkolwiek aktywności przez 180 dni zostaną zablokowane. Profile, które nie zostały aktywowane w ciągu 48 godzin od założenia zostaną usunięte.
 11. Użytkownik ma prawo do rezygnacji w każdym czasie z profilu oferowanego przez serwis sk8erboy.pl.
 12. Wiarygodność danych publikowanych na profilach użytkowników nie jest kontrolowana przez serwis sk8erboy.pl. 13. Usunięcie konta

 14. Blokowane będą profile:
  1. których użytkownicy podali fałszywe dane,
  2. użytkowników, którzy podali adres e-mail, pod który nie można dostarczyć wiadomości,
  3. użytkowników, którzy w trakcie zlikwidowali konto e-mail niezbędnego do kontaktu z serwisem,
  4. użytkowników, którzy podali dane osobowe osób trzecich,
  5. użytkowników, wysyłających wiadomości wewnętrzne lub komentarze obrażające innych użytkowników serwisu,
  6. których użytkownik reklamuje przedsięwzięcia komercyjne lub konkurencyjne, inne strony WWW, rozsyła spam.
 15. Blokowane będą profile, z których próbowano dokonać ataków na serwis lub innych użytkowników. Wszelkie działania noszące znamiona prób włamania zgłaszane będą dostawcy Internetu atakującego oraz odpowiednim ogranom ścigania.
 16. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swój profil klikając na opcję Usuń profil w Panelu użytkownika. Administracja nie usuwa kont na podstawie zgłoszeń telefonicznych i e-mail`owych, gdyż dane użytkownika nie są w ten sposób możliwe do zweryfikowania. Wszystkie e-maile z prośbą o usunięcie konta, zmianę hasła, adresu e-mail pozostaną bez odpowiedzi.
 17. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu bez podania przyczyny. 18. Zobowiązania użytkowników

 19. Użytkownik zobowiązany jest swoimi działaniami nie naruszać obowiązujących w Polsce przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz zasad etykiety sieciowej, a w szczególności:
  1. nie naruszania praw i godności innych użytkowników,
  2. nie udostępniania osobom trzecim swojego konta,
  3. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu.
 20. Użytkownik wyraża zgodę:
  1. na wysyłanie do niego reklam i innych treści na konto profilu oraz adres e-mail podany w trakcie rejestracji,
  2. na wyświetlanie w serwisie reklam adresowanych bezpośrednio do użytkownika.
 21. Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania ze swojego profilu użytkownika. 22. Dane osobowe użytkowników

 23. Użytkownik podając swoje dane osobowe oświadcza że:
  1. są zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez serwis sk8erboy.pl (zg z Ustawą z 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) w zakresie niezbędnym do działania portalu.
 24. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administracji. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie jego danych, powoduje niemożliwość użytkowania jego konta i równoważne jest z jego usunięciem.
 25. Dane użytkowników nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.
 26. Dane użytkowników są choronione i wykorzystywane jedynie w celach niezbędnych do działania serwisu lub poszczególnych usług serwisu o czym użytkownik został poinformowany w niniejszym regulaminie i zaakceptował go zakładając profil. 27. Odpowiedzialność i prawa serwisu sk8erboy.pl

 28. Serwis sk8erboy.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób korzystania z serwisu oraz skutki wynikające z jego używania, kontaktu z innymi użytkownikami czy nawiązywania znajomości,
  2. skutki wynikające z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika,
  3. pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez użytkowników,
  4. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania,
  5. za treści i opinie użytkowników zamieszczane w serwisie.
 29. Serwis sk8erboy.pl zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
  1. wyłączania serwisu sk8erboy.pl, także bez uprzedniego powiadomienia, w celu dokonania prac serwisowych,
  2. natychmiastowego zablokowania każdego konta gdy zachodzi podejrzenie, że jest wykorzystywane niezgodnie z prawem bądź regulaminem serwisu - do czasu wyjaśnienia sprawy,
  3. skasowania wszystkiego co znajduje się na serwerze sk8erboy.pl,
  4. zablokowania dostępu do serwisu.
 30. Serwis sk8erboy.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 31. Inne uregulowania

 32. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników sk8erboy.pl niniejszego Regulaminu proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.
 33. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania prosimy zgłaszać przez formularz kontaktowy serwisu.
 34. Użytkoniwk oświadcza że:
  1. nie cierpi na upośledzenie umysłowe ani też żadną chorobę psychiczną powodującą brak zdolności do rozpoznania znaczenia swoich czynów lub zdolności do kierowania swoim postępowaniem,
  2. ma ukończony 16 rok życia,
  3. ma świadomość iż w tym serwisie mogą być zamieszczone materiały erotyczne, w tym materiały ukazujące pełne stosunki płciowe,
  4. oglądanie materiałów erotycznych nie narusza jej godności osobistej i nie jest sprzeczne z jej przekonaniami światopoglądowymi i religijnymi,
  5. odbiór treści zawartych w tym serwisie nie został mu narzucony, lecz z własnej woli i na własną odpowiedzialność chce zapoznać się z jego zawartością,
  6. w pełni akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu i zasad polityki prywatności,
  7. będzie korzystać z konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi,
  8. będzie na bieżąco kontrolować zmiany w Regulaminie zamieszczonym na tej stronie.
 35. Redakcja zastrzega sobie prawo do indywidualnego częstszego kontrolowania, blokowania kont osób pomiędzy 16 rokiem życia, a osiągnięciem pełnoletności, w szczególności aby chronić takie osoby przed naruszeniami odpowiednich paragrafów obowiązującego prawa. 36. Warunki zamieszczania zdjęć w serwisie

 37. Rejestrując się i będąc użytkownikiem serwisu sk8erboy.pl akceptujesz także poniższe zasady dotyczące fotografii umieszczanych na profilach:
 38. Domyślne (główne) zdjęcie profilu musi spełniać następujące warunki:
  1. przedstawiać tylko i wyłącznie właściciela profilu,
  2. nie zawierać treści pornograficznych (np. z odsłoniętymi genitaliami), nielegalnie kopiowanych zdjęć z Internetu, zdjęć przedstawiających akty, grafikę, krajobrazy lub zdjęcia grupowe przedstawiające więcej niż Twoją osobę,
  3. przedstawiać przede wszystkim twarz.
 39. Nie można umieszczać zdjęć:
  1. z pornografią bez poprawnie ustawionego statusu informującego o treściach przeznaczonych dla osob dorosłych,
  2. nielegalnie kopiowanych zdjęć z Internetu,
  3. osób, które sobie tego nie życzą,
  4. innych jako swoje,
  5. reklamowych lub zachęcacjących do konkretnego działania,
  6. naruszających zasadę tzw. "dobrego smaku" lub obowiązujące prawo w miejscu hostingu serwera.
 40. Profile bez odpowiedniego statusu "Tylko dla dorosłych" przy zdjęciach będą usuwane bez powiadomienia! 41. Zasady aktywacji usług przez SMS

 42. Korzystać z usług SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w każdej polskiej sieci komórkowej.
 43. Koszt wysłania SMS określony jest przy informacjach o konkretnej usłudze na podstronie sk8erboy.plus.
 44. Wysyłając SMS`a osoba wysyłająca wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych niezbędnych w celu realizacji usługi w serwisie sk8erboy.pl.
 45. Wysyłając SMS`a osoba wysyłająca wyraża zgodę na przesłanie na numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS, zwrotnego SMS`a z indywidualnym kodem lub dodatkowa informacją celu realizacji usługi.
 46. W związku z korzytaniem z odległej infrastruktury operatorów GSM, serwis sk8erboy.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania lub otrzymania SMS`a z przyczyn od niego niezależnych.
 47. Reklamacje dotyczące usług SMS prosimy kierować do Administracji serwisu.Liczba profili: 3575   ·   Liczba zdjęć: 6336   ·   Liczba osób on-line: 3
© 2007-2024 · sk8erboy.pl